Expeditionen

Expeditionen

På pastoratets expedition sköts kyrkobokföringen, det vill säga registrering av dop, konfirmationer, vigslar, begravningar och medlemskap i Svenska kyrkan samt olika kyrkogårdsärenden.

På expeditionen kan du exempelvis:

  • beställa tid för dop och vigsel
  • boka lokal för dopsamkväm 
  • boka begravningsgudstjänst 
  • begära in/utträde i Svenska kyrkan
  • beställa gravskötsel samt få svar på andra frågor om gravar


På församlingsexpeditionen kan du INTE längre:

-Beställa personbevis, göra adressändring, anmäla namn eller namnbyte, ansöka om hindersprövning och så vidare. All folkbokföring hanteras av Skatteverket 
-Släktforska 
-Få utdrag ur kyrkböckerna för särskilda ändamål, till exempel släktutredningar. Det administreras numera av Landsarkivet i Lund, som förvarar våra gamla kyrkböcker. På församlingsexpeditionen hanteras endast kyrkobokföringsuppgifter från 1991 och framåt.


Kontakta expeditionen:

S:t Andreas väg 40, Väsby

Expeditionstid 

Måndag - fredag 9.00-12.00 samt 13.00 - 15.00

Telefon

042 36 06 50

Epost

Email: kulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress

S:t Andreas väg 40
263 57 Höganäs