Farhult/Jonstorp


Dagligverksamheten i Höganäs tillverkar presentljus i 100 % stearin i olika vackra former. Stearin till detta kommer bland annat ifrån några av våra kyrkor; Farhult och Jonstorp. Besök dem gärna för att köpa ljus – Storgatan 59-61. Läs mer på: http://dagligverksamhethoganas.blogspot.se 
Farhult och Jonstorp kyrkor

                 Besöksadresser kyrkorna

  Farhults kyrka                        Jonstorps kyrka
  Farhultsvägen 58                   PG Ahnfeldts väg 3
  263 95 Farhult                        263 71 Jonstorp   
       

Kyrkorna är öppna:
Tisdag - fredag 7.30-15.00
helger vid gudstjänst 

Expeditionstid i prästgården i Väsby:

Måndag - fredag 9.00-12.00 samt 13.00-15.00

Kyrkoherde Stina Hagman har semesterden  15 juli  - 13 augusti. 

Vikarierar göra Monica Ivarsson, 0703 - 33 30 13

Epost till Väsby kyrka:

kulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon:

042-36 06 50

Adress expeditionen:

S:t Andreas väg 40, 
263 57 Höganäs

Vid behov av samtal:

Stödjande samtal

Tystnadsplikt