Fördjupning


Följ med och se!


Ta chansen att fördjupa dig och reflektera vad kristen tro står för och vilken betydelse den kan få ha i ditt liv. Oavsett om du gått i kyrkan hela ditt liv eller precis börjat fundera på de existentiella frågorna så är du är välkommen precis som du är. Genom samtal och studier tar vi oss igenom de grundläggande delarna av den kristna tron. 

Vi erbjuder två olika alternativ. 
Söndagar kl. 14.00-16.00 i Väsby prästgård

 • 22 september
 • 6 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Onsdagar kl. 14.00-16.00 i Väsby prästgård

 • 25 september
 • 9 oktober
 • 23 oktober
 • 13 november
 • 27 november

Tanken är att grupperna fortsätter in på det nya året. Samtalsledare är präst Monica Ivarsson. 
Anmälan senast fredag 13 september på monica.i.ivarsson@svenskakyrkan.se 

Frågor? Ring Monica på tel. 0703-33 30 13

Upplev kyrkan med alla sinnen


Kyrkorummet innehåller många symboler och många olika rum.
Vad är ett heligt rum?
Mötet med det heliga kan vara en omvälvande upplevelse.  Under 5 söndagar upplever och utforskar vi kyrkorummet. Vi försöker att ”fånga” och uppleva det heliga genom olika vandringar, meditation och stillhet.

Vi träffas mellan  kl.14.30- 16.30 för att avsluta dagen med församlingens gudstjänst kl.17.00.

 • 29 september
 •  20 oktober
 • 3 november
 • 24 november 
 • 8 december


Information och anmälan: Elsa-Kerstin Norberg 042-360654,

elsa-kerstin.norberg@svenskakyrkan.se