Konfirmation - så går det till

DU KAN DÖPAS UNDER KONFIRMANDTIDEN, OM DU INTE REDAN ÄR DÖPT!

Konfirmation är en bekräftelse av dopet och förutsätter därför att du är döpt när konfirmationsgudstjänsten äger rum. Om du inte är döpt då konfirmandtiden börjar, kan dopet äga rum under konfirmationstiden. Det är många som inte är döpta när de börjar sin konfirmandtid, så oftast är det alltid några i samma grupp som väljer att döpa sig samtidigt, en tid innan konfirmationsgudstjänsten!

OLIKA UTFORMNING

Konfirmationstiden är olika utformad kyrkorna sins emellan; en del konfirmandgrupper träffas i veckorna, en del har helgläsning och en del grupper har sitt fokus på lägerverksamhet under läsåret. I andra grupper koncentreras konfirmandtiden till några veckor på sommarlovet. Oavsett vilket alternativ du väljer är den sammanlagda tiden för konfirmationen ungefär densamma.

UPPLÄGG PÅ KONFIRMANDLÄSNINGEN

Arbetet med konfirmation sker i större och mindre samtalsgrupper.

Under konfirmandtiden handlar samtalen bland annat om Gud och kristen tro, kompisar, kärlek, Jesus, sex och orättvisor. Bibeln och psalmboken innehåller berättelser, böner, sånger och psalmer som kan sätta ord på livet, kärleken och tron. Drama, musik, lek, andakt, skapande verksamhet och att fika tillsammans kan vara sätt att förstå sig själv, andra och Gud bättre. Därför innehåller konfirmandarbetet ett varierat sätt att lära sig.

FLERA LEDARE

I kyrkorna håller ett arbetslag i konfirmationsarbetet. Arbetslaget kan bestå av musiker, pedagog, diakon, präst eller andra anställda och ideella ledare. Ofta finns också unga ledare som är något eller några år äldre än konfirmanderna och som nyss själva varit konfirmander.

ÅKA PÅ LÄGER

Läger är en viktig del av konfirmandtiden. Att åka på läger under en kortare eller längre period ger stora möjligheter att lära känna sig själv och andra och skapa trygghet i gruppen. Läger ingår i alla konfirmationsgrupper, oavsett vilken form du väljer och när du konfirmeras.

FIRA GUDSTJÄNST

Att vara kyrka innebär att fira gudstjänst. Under konfirmandtiden får du lära känna och ta reda på vad det är att fira gudstjänst. Du får vara med om flera gudstjänster och kanske även prova olika former av gudstjänster för att hitta vad som passar dig. Antalet gudstjänster som du ska delta i varierar mellan olika kyrkor.

KONFIRMATIONSGUDSTJÄNSTEN

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Då får du tillfälle att visa din familj vad du och dina kompisar lärt er under er konfirmandtid. Hur din konfirmandgrupp visar det kan utformas på många olika sätt - det kan till exempel ske genom genom drama, musik eller film. Konfirmandledarna lägger sina händer på var och en av konfirmandernas huvuden och ber för dem. I bönen lovar Gud, på samma sätt som i dopet, att alltid vara med dig.

Om du har frågor

Viken - Eva Gullmo 070 - 389 71 66 

Annika E Olshov - 070-260 82 99

Anmäl till annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se

Lerberget - Roland Alm 073 - 020 09 12

Anmäl till roland.alm@svenskakyrkan.se

Farhult-Jonstorp/Väsby Therese Bjerle

070-209 30 06

Anmäl till therese.bjerle@svenskakyrkan.se

Läs mer om de olika läsningarna här.