Nyheter

torsdag 31 maj 2018

Personuppgifter i Svenska kyrkan och Kulla pastorat

Kulla pastorat är en del av Svenska kyrkan i Sverige, ett trossamfund vars verksamhet bland annat regleras i Lag om Svenska kyrkan, Kyrkoordningen mm. Läs hur Svenska kyrkan, Sveriges största medlemsorganisation, behandlar personuppgiftsinformation på

https://www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter

 

Kulla pastorat är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för pastoratets verksamhet. Information om detta kommer att uppdateras efter hand.

Vid frågor runt vår behandling av dina uppgifter vänligen kontakta vårt dataskyddsombud Björn Ekengren via mail eller telefon

bjorn.ekengren@svenskakyrkan.se 
042-717 37