Personal i förvaltningen

Personal i förvaltningen

Maria Brolin Boshag

Ekonomiassistent
042-36 06 52
maria.brolin-boshag@svenskakyrkan.se

Bodil Eriksson

Ekonomiassistent
042-36 06 57
bodil.eriksson@svenskakyrkan.se

Helena Eriksson

Kommunikatör
042-366046
helena.c.eriksson@svenskakyrkan.se

Mikael Håkansson

Kyrkogårdsförman med fastighetsansvar
042-36 06 56
0702-67 71 31
mikael.hakansson@svenskakyrkan.se

Eva-Marie Nilsson

Kyrkokamrer
042-36 06 55
eva-marie.nilsson@svenskakyrkan.se

Stina Hagman

Kyrkoherde
042-36 06 51
0735-01 99 28
stina.hagman@svenskakyrkan.se