Vaktmästare

Vaktmästare

Bengt Andersson

Vaktmästare
042-68115/0730-868125
bengt.o.andersson@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Farhult/Jonstorp

Christel Nilsson

Vaktmästare
042-23 65 84
076-807 05 87
christel.nilsson@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Viken

Vaktmästare
042-36 60 43, 0730-86 81 26
carina.i.bergstrom@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Väsby

Bekele Terefe

Kyrkogårdsarbetare
bekele.terefe@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Farhult/Jonstorp

Åsa Fondell

Vaktmästare
042-36 06 43, 0768-07 05 89
asa.fondell@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Viken

Bo "Basse" Ljungberg

Kyrkogårdsförman
042-360656
070-2677131
mikael.hakansson@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Pastoratet

Kyrkogårdsarbetare/
fastigheter
Arbetsort: Väsby

Rolf Widar

Kyrkovaktmästare
042-36 06 59
0768-07 05 86
rolf.widar@svenskakyrkans.se
Arbetsort: Väsby

Mikael Håkansson

Vaktmästare
042-68 364/070-59 85 131
annika.bramgarde@svenskakyrkan.se
Arbetsort: Farhult/Jonstorp

Carina Bergström

Annika Bramgärde

Ulrika Carlén

kyrkogårdsarbetare
Säsong
Arbetsort: Farhult

Viktor Paulsson

kyrkogårdsarbetare
Säsong
Arbetsort: Viken