Samtal

SVENSKA KYRKANS DIAKONER OCH PRÄSTER ÄR UTBILDADE I ATT HA STÖDJANDE SAMTAL

Det finns många situationer i livet där vi kan behöva en utomståendes syn, stöd och erfarenhet kring var vi befinner oss. Just att det är en utomstående part gör att samtalen många gånger kan bli friare och perspektiven kan blir andra än om vi samtalar med våra bästa vänner eller nära släktingar.


Kostnadsfritt

Samtal med diakon eller präst inom Svenska kyrkan kostar ingenting, och du kan komma upprepade gånger. Det blir ofta en del utav en långvarig kontakt och uppföljning. Kanske kan du få hjälp att slussas in i någon samtalsgrupp inom kyrkan där fler delar dina erfarenheter om du vill det, kanske är det en port till att ta steget in och delta i verksamheten eller bli frivillig medarbetare, kanske räcker det just med att ha de enskilda samtalen. Du bestämmer själv!


Långsiktighet

Uthålligheten inom Svenska kyrkan sträcker sig långt utöver de faktiska gångerna du träffar diakonen eller prästen på bokade tider - de är synliga och rör sig i samhället, oftast där du också rör dig. Då kan det räcka med en blick eller en nick, ett leende eller en blick fylld av medkänsla. En bekräftelse på att någon vet vad just du bär på, ett erkännande att dina tankar och känslor är lika viktiga som någon annans. Vill du stannar man och säger hej, kanske en kram, men detta känner diakonen eller prästen av - vilken nivå just du föredrar att hålla dig på. Du behöver inte känna någon skuld om du väljer att inte hälsa öppet på diakonen när ni möts.Bara diakoner inom Svenska kyrkan har tillsammans cirka 22 500 stödjande samtal per år. Det rör sig oftast kring ämnen som 

  • Skilsmässa
  • Vårdnadstvist
  • Sorgesamtal
  • Livskriser


Livsfrågor (exempelvis "Vad är meningen med livet?") och annat tas självfallet upp - ingenting är för stort eller för litet att avhandlas i samtalsform. Berör det och är viktigt för dig finns våra diakoner och präster där och samtalar, benar ut, resonerar kring och funderar över det du för in i samtalet.


Läs mer:

Tystnadsplikt


Kontakta expeditionen

Telefontid vardagar 9.00-12.00 samt 13.00-15.00

Telefonnummer: 042 36 06 50

Email: kulla.pastorat@svenskakyrkan.se